Kitap Ara

  Özne | Özel Sayı ARİSTOTELES

  Kategori: Özne Felsefe Bilim ve Sanat Yazıları

  Sayfa: 400

  ISBN: 978-605-9427-12-8

  Boyut: 16,5x24

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar: Hatice Nur Erkızan (Editör)

  Unesco 2016 Aristoteles Yılı - Aristoteles 2400 Yaşında

  Aristoteles: Yaşamı, Yapıtları ve Felsefesi / H. Nur Erkızan
  Aristoteles'in Ousia'sı ve Substans Kavramı / Ioanna Kuçuradi
  Aristoteles'in Metafizik'inde Teoloji ve Ontoloji / G. Patzig /Aylin Çankaya
  Aristoteles'te Düşünme-Varlık İlişkisi ve Nesnellik / Betül Çotuksöken
  Aristotelesçi Doğa Felsefesi ve Metafizik İlişkisi Bağlamında Boşluğun Reddi / Zeliha Burcu Yılmaz
  Doğadaki "Madde" ve Doğanın Bilgisi: Aristoteles ve Aristotelesçi Gelenek /
  J. J. Fitz Gerald / Esra Çağrı
  "Nous Poietikos" (Intellectus Agens) Kavramı / Saffet Babür
  Aristoteles'te Phantasia Üzerine / Esra Çağrı
  Brentano'da Mental-Fiziksel Olanın Aristotelesçi Kökenleri / Servet Gözetlik
  Husserl'in Metabaza İlişkin Endişesinin Aristoteles ve Brentano'daki Emsalleri /
  John K. O' Connor / Kamuran Gödelek
  Çağdaş Aristotelesçi Düşüncede İnsan: Nussbaum'un Özcü (Essentialist) İnsan Anlayışı
  Üzerine Bir İnceleme / H. Nur Erkızan
  Aristoteles'te Mükemmel Yaşamın Neliği / Aylin Çankaya
  Aristoteles'in Eudaimonia Üzerine Düşünceleri / T. Nagel / H. Nur Erkızan
  Aristoteles'in Siyaset Felsefesi / Neşet Toku
  Aristoteles Felsefesinde Devletin ve Politik Yaşamın Anlamı / Aynur Yurtsever
  Aristoteles'te Polis'in Doğası Gereği (Esti Phusei) Var Olması Ne Anlama Gelir? / Barış Mutlu
  Aristoteles, "Aristotelesçi Bir Sosyal Demokrat mıydı?"/ R. Mulgan /Aylin Çankaya
  Varlık Kavrayışı ile İlgi İçinde Aristoteles Poetikası / İsmail Tunalı
  Aristoteles'in Güzellik ve Sanat Üzerine Olan Görüşleri / Sara Çelik
  Aristoteles'in "Poetika"sında Mimesis'in Dönüştürülmesi / Celal Gürbüz
  Aristoteles'te Mimesis Kavramı / Zehragül Aşkın
  Aristoteles'e Göre Retorik / Metin Bal
  Aristotelesçilik / H. Nur Erkızan

  © 2023 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi