Kitap Ara

  Şu Philip Roth Ne İster? Philip Roth ve Romanlarına Psikanalitik Bir Bakış

  Kategori: Edebiyat İnceleme

  Sayfa: 311

  ISBN: 978-605-9427-43-2

  Boyut: 13.5x21.5

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar: Faruk Kalay (Yazar)

  İnsanlığın varoluşundan günümüze dek bireylerin davranışlarının ardında yatan gerçeklerin anlaşılması her zaman merak uyandırmıştır. Bu durum, insan davranışlarının kökenine inme konusunda disipliner çalışmaların yapılmasını gerektirmiştir. Psikanalizi bir disiplin olarak ele alan ve gelişimine büyük katkı sunan başat isim Sigmund Freud'dur. Daha sonra Jung, Klein, Rank ve Lacan gibi psikanalistlerce de bu kuram farklı perspektiflerle geliştirilmiştir. Psikanalitik unsurların açığa çıkarılması, bu kuramdan multidisipliner bir formda yararlanılmasını da kaçınılmaz kılmıştır. Bu açıdan yazın alanında yazar-eser-okur merkezli bir okumanın, rasyonel bir düzlemde psikanalitik çözümlemelerle ele alınması gerekliliği doğmuştur. Yaptığımız bu çalışmada Amerikan edebiyatında önemli bir yere sahip olan Philip Roth'un eserlerindeki saklı gerçeklerin neler olduğu psikanalitik bir çerçevede incelenmiştir. Böylece "Philip Roth Ne İster?" sorusuna cevap aranarak Philip Roth'un ve eserlerinin anlaşılır kılınması amaçlanmıştır.

  © 2023 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi