Kitap Ara

  Dârü'l-Fünûn Târîh-i Felsefe Dersleri

  Kategori: Osmanlı Felsefe Çalışmaları

  Sayfa: 128

  ISBN: 978-605-9427-61-6

  Boyut: 13.5x21.5

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar: Mehmed Ali Aynî (Yazar)

  "Felsefe tarihinin konusu insan aklının cismani ve ruhani âlemin durumundan haberdar olmak üzere çeşitli dönemlerde vuku bulan çalışmalar ve girişimlerden ibarettir. Bu şekilde birbirini takip eden büyük görüşlerin tarihi demektir.

  Hakikaten fikirler değişiyor; önce doğuyor, zayıf ve karışık bir şekilde ifade ediliyor, sonra genişleyerek ikbal devresine erişiyorlar. Daha sonra ihtiyarlayıp kuvvetten daha ziyade düşüyorlar ve akıbet ortadan kalkıyorlar. Esaret fikri, âlemi sayılarla izah fikri, insanların hürriyet ve eşitliğine ait fikirler hep bu değişimlere uğramışlardır. Bu nedenle fikirlerin bir hayatı ve bir tarihi vardır."

  Mehmed Ali Ayni

  Sadeleştiren ve Yayına Hazırlayan
  Yakup Yıldız

  Osmanlı Felsefe Çalışmaları dizisindeki tüm yayınlar çevriyazı ve sadeleştirme kalıbında hazırlanmıştır. Ayrıca, giriş bölümlerinde konusunda uzmanlar tarafından kaleme alınmış kapsamlı makaleler yer almaktadır.

  © 2023 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi