Kitap Ara

  Sosyoloji Divanı | Sayı 8 | Özel Sayı: Sosyolojik Muhayyile

  Kategori: Sosyoloji Divanı Dergisi

  Sayfa: 440

  ISBN: 2147-8902

  Boyut: 16,5x24

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar:


  Fiyat: 35

  MUHAYYİLE
  Muhayyile: Bilgi, Kanaat, Duygu | Milay Köktürk
  Sembolden İşaretsele Düşüncenin Dönüşümü | Mustafa Aydın
  Sosyolojik Muhayyile | Köksal Alver
  Bilimsel Paradigmaların Oluşumunda ve Dönüşümünde Sosyolojik Bağlam | Beylü Dikeçligil
  Kant ve Yeni-Kantçılık Arasında Simmel'in Toplumsal Tahayyülü | Necmettin Doğan
  'Sosyolojik Muhayyile' ya da Sosyolojide Muhayyile: Türkiye'de Sosyolojik Muhayyile ve Yeni Bir Sosyolojik Muhayyile İhtiyacı | Levent Taş
  Postmodern Sosyolojik Muhayyile: Mucizelerin Peşine Düşmek | Mevlüt Özben
  Sosyoloji ve Felsefe: Toplum Düşüncesinde Yaratıcı Bir Açılım İmkânı | Nilüfer Öztürk Aykaç
  Sosyal Bilim Muhayyilesinde Kör Bir Kuyu: Sağduyu | Ejder Ulutaş

  SÖYLEŞİ
  Ş. Teoman Duralı ile Söyleşi: Muhayyile, Hafıza ve Toplum Felsefesi

  MUHAKEME
  Sosyal Araştırma, Müdahale ve Projecilik | Fahri Çakı
  Türkiye'de Sosyal Araştırmanın Makamı: Larvatus prodeo! ve Sosyal Araştırmalarda Krizi Aşmak İçin Üç Strateji | Özgür Arun
  Klişeleri Aşmak: Sosyolojik Düşüncenin Ezberleri Üzerine | Faruk Turğut
  Tekniğin Ontolojisi: Kültür-Teknik Meselesini Yeniden Düşünmek | Ahmet Ayhan Koyuncu
  Küçük Şeylerin Vicdanı | Özgür Taburoğlu
  Kayıp Tahayyülün İzinde -Hocaların Tarafı- | Zehni Özmen
  Gazete ve Sosyolojik Muhayyile | Alkan Üstün
  Sosyolojinin Pratisyenleri Üzerine Asimetrik Bir Tartışma: Toplumsal Kabul ve Meşruiyet | Ahmet Koyuncu
  Göbeğini Kaşıyan Adamın 'Psikanalizi' II: 'Mazlumluk' ve Sol Muhayyile | Ahmet Demirhan
  Sosyolojik Teorinin Tipleri: Alternatif Bir Okuma Denemesi | Mehmet Ali Aydemir- Hüseyin Özil
  Sosyolojiye Giriş Kitaplarında Sosyolojik Muhayyile Tartışmaları: Anthony Giddens ve Joseph Fichter | Uğur Çağlak

  MÜŞAHEDE
  Kör Bir Bilim Olarak Sosyoloji | Serhat Güney
  Sosyolojik Bir Muhayyile Olarak Alan Araştırmaları ve Bir Alan Deneyiminin Bazı Çıkmazları | Ertan Özensel
  Bugün İşler Nasıl?: Bir Diyalogdan Dilencilik Çalışmalarına Uzanan Bir Araştırma Hikayesi | Suvat Parin
  Merkeze İthafen Taşranın Hikâyesi | İbrahim Nacak
  Küçük Şeyler, Derin Mevzular: Mikro Sosyolojik Bir İnceleme Olarak Hediyeleşme | Mehmet Birekul
  Karşılaştırma Yöntemiyle Gündelik Hayatta Sosyolojik Muhayyile | Bahattin Cizreli

  © 2021 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi