Kitap Ara

  Din Sosyolojisi (Klasik ve Çağdaş Yaklaşımlar)

  Kategori: Sosyoloji

  Sayfa: 320

  ISBN: 978-605-9427-98-2

  Boyut: 13,5x21,5

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar: İhsan Çapcıoğlu (Editör), Bünyamin Solmaz (Editör)


  Fiyat: 28

  Din sosyolojisi son on yıllarda yeni sorun ve tartışma alanlarının katılımıyla önemi giderek artan bir bilim dalı haline gelmiştir. Her ne kadar uzun süre kendi içindeki yöntem tartışmalarıyla meşgul olsa da, günümüzde bu bilim dalı, sosyal bilimlerin kullandığı yöntem ve tekniklerin yanısıra, kendine özgü metodolojik yaklaşımları ve yeni yaklaşım denemeleriyle, ekonomiden sanata, kitle iletişiminden küreselleşmeye ve politikadan uluslararası ilişkilere kadar dinin pek çok alanla ilişkisinin incelendiği bir alan durumundadır.

  Bu eser, dünyanın çeşitli ülkelerinden din sosyologlarının farklı zamanlarda, değişik dergi, ansiklopedi ve kitaplarda yayımlanan makalelerinden oluşmaktadır. Bu makalelerin temel özeliği, farklı kişiler tarafından kaleme alınmalarına rağmen, yazarlarının genellikle benzer ya da birbirine yakın konular üzerinde yoğunlaşmalarıdır. Bundan dolayı eser, sosyolojinin bir alt dalı olarak din sosyolojisi alanının doğuşunu, gelişimini ve çağdaş durumunu, yine alanın öncüleri, kurucuları, temel yaklaşımları, teorik tartışmaları ve başlıca problemleri çerçevesinde ele alan yazılardan oluşmaktadır.

  *3. Baskı*

  © 2021 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi