Kitap Ara

  Sanat Tarihi Yazıları (Prof. Dr. Kerim Türkmen Armağanı)

  Kategori: Sanat

  Sayfa: 640

  ISBN: 978-605-196-005-0

  Boyut: 16,5x24

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar: Remzi Aydın (Editör), Sultan Murat Topçu (Editör)

  Son Dönem Osmanlı Mimarlığında Cami Süslemeciliğine Taşradan Bir Örnek: Çankırı/Ilgaz İlçesi Gaziler Köyü Camii | Ahmet Ali Bayhan

  Ulus Markalaşması ve Destinasyon Pazarlamasında Sanat Tarihi Faktörü: Türkiye Örneği | Ahmet Türkmen

  Konya'daki Selçuklu Yapılarında Devşirme Antik Malzeme Kullanımı | Ali Baş

  Gaziantep Kanavâtları (Yer Altı Su Yolları, Kehrizleri) ve Kastelleri | Alper Altın

  Yozgat - Tekkeyenicesi Köyü Eski Cami ve Kalem İşi Bezemeleri | Aslı Sağıroğlu Arslan - Mert Kırık

  Osmanlı İmaretlerinde Plan | Ayşe Budak

  Mimar Renzo Piano ve Astrup Fearnley Çağdaş Sanatlar Müzesi | Başak Burcu Eke

  Sivrihisar Mescit ve Camilerinde Kirişlemesi Üstten Kaplamalı Döner Eksenli Ahşap Bindirme Tavan | Canan Parla

  Sarayaltı Camisi'nin Yazıtları | Candan Ülkü

  Selçuklu ve Osmanlı Döneminde Bayburt Kent Dokusunun Gelişimi | Celil Arslan - Methiye Gül Çöteli

  Kayseri - Sahabiye Medresesi'nde Bulunan Atbaşı Çörtenler ve Türk - İslam Sanatında At | Çağrı Çağlar Sinmez

  Türkiye'de Müzecilik (1960-1980) | Halit Çal

  Asurlu Tüccarların Ticari Kredi ve Ortaklıkları | Hasan Ali Şahin

  Geçmişten Günümüze Anavarza Su Kemerleri | Hasan Buyruk

  Kayseri Sancağı Hapishanesi Defteri (1867-1875) ve Değerlendirmesi | Hava Selçuk

  Surnâme-i Vehbi'deki Hacı Beşir Ağa Tasvirleri | Lokman Tay

  Niğde'de Bilinmeyen İki Bağ Mescidi | Mehmet Ekiz - Necla Dursun

  Zamantı Kalesi | Mustafa Denktaş

  Akhisar Müzesi'nde Bulunan Anadolu Selçuklu Dönemine Ait Sikkeler | Mustafa Kemal Şahin

  Gusûlhaneli Çeşme Terimi ve Arapgir Seydi Çeşmesi (Bekârlar Hamamı) | Muzaffer Yılmaz

  Muğla - Fethiye İzzettin Köyü Sarnıçları | Nacide Uysal

  Ürgüp - Mustafapaşa' daki (Sinasos) İki Azınlık Konutu | Nilay Çorağan

  Felâhiye (Kayseri) Sıtma Pınarı Çeşmesi: İlk Gözlemler ve Öneriler | Osman Doğanay

  Sinop Alâeddin Camisi'ndeki Osmanlı İzleri | Remzi Aydın

  Tebriz'de Kaçar Hanlığı Dönemine Ait Bir Grup Ev | Sahure Yariş - Zülküf Yariş

  Kültürel Karşılaşmalar: Ortaçağ Anadolusunda Süvari Tasvirleri | Savaş Maraşlı

  Sivas - Kangal Kitabeleri | Sultan Murat Topçu

  Ordu Merkez Saray ve Yalı Hamamı Mimari ve Tarihlendirilmesi | Şerife Tali

  Kayseri Halıcılığıyla İlgili Bir Talimatnâme | Yıldıray Özbek

  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi