Kitap Ara

  Özerk Dil Dizgesinden Lacan'ın Simgesel Düzenine | Bir Yapıtta Lacancı İzler Sürme

  Kategori: Felsefe

  Sayfa: 140

  ISBN: 978-605-4639-71-7

  Boyut: 13,5x21,5

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar: Dursun Balkaya (Yazar)

  Bilinçdışını bilgi nesnesi yapmakla yeni bir bilim dalı kuran ve bilinçdışı oluşumlara ulaşmanın tek yolu olarak dili kullanan Freud ile yine salt dil dizgesini bilgi nesnesi yaparak yöntemiyle yeni bir bilim dalı kuran, dil dizgesinin başka bir yapının, veri olgularının ya da düşüncenin yapısının yansıması ya da temsili olmadığını ileri süren Saussure'ün mirasını buluşturan bilim adamı, bütün yaptığının 'Freud'a dönmek', 'Freud'u yeniden okumak' olduğunu ileri süren Fransız psikiyatr Jacques Marie Emile Lacan'dır. Lacan'ın birbirinden habersiz gelişen iki bilim dalını buluşturmasının önemi, Louis Althusser'in şu sözlerinde dile gelir: "Lacan, yeni bir bilim, yani dilbilim ortaya çıkmamış olsaydı, gerçekleştirdiği kuramlaştırma girişimini yapamayacağını kabul edecektir kuşkusuz. Bilimlerin tarihi böyle ilerler işte; bir bilim öteki bilimlere başvurarak, onları dolanarak bilim haline gelir ancak ve başvurduğu bilim, onun vaftizinde hazır bulunan bilimlere değildir yalnızca; öteki bilimlere geç katılan, doğması için belli bir zaman gerekli olan yeni bir bilim de olabilir bu."

  © 2022 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi