Kitap Ara

  Nâme-i Kudsî (Kutsal Kitap) / Menâkıbu'l-Kudsiyye (Kutsal Menkabeler) Çevriyazılı ve Günümüz Dili

  Kategori: Tarih

  Sayfa: 512

  ISBN: 978-605-196-007-4

  Boyut: 13,5x21,5

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar: Mertol Tulum (Yazar), ELVAN ÇELEBİ (Yazar)

  Nâme-i Kudsî (Kutsal Kitap) / Menâkıbu'l-Kudsiyye (Kutsal Menkabeler)
  İkinci Kitap
  *Çevriyazılı ve Günümüz Diline Aktarılmış Metin*

  Bu eser, "Babaîler isyanı" olarak bilinen kanlı halk hareketi ile lideri Baba İlyas ailesinin dramatik bir tarihi olduğu gibi, XIV. yüzyılda yaşanmış, Türk toplumu üzerinde günümüze kadar uzanan derin etki ve izler bırakmış, inanç dünyası ile ilgili olaylar ve sonrasındaki gelişmeler için de kaynak olma özelliğini taşımaktadır.

  Eserin değerini ve önemini daha da arttıran başka bir yön, Baba İlyas'ın torunu olan ünlü Garib-nâme yazarı Âşık Paşa'nın oğlu Elvan Çelebi'nin kalemiyle yazılmış olması, yani ilk elden bir haber kaynağı olarak yüksek güvenilirlik niteliği taşımasıdır.

  Bu değerli tarih kaynağı çevriyazılı metinle günümüz diline aktarılmış metnin karşılıklı sayfalara yerleştirildiği bir düzenlemeyle sunulmaktadır.

  Aktarma nesir cümleleriyle gerçekleştirilmiş, ancak, görüleceği gibi, söze şiirimsi bir tat katmak için, her beyitte olmasa da, çoğu yerde kulağa hoş gelecek ses denklikleri kurulmuş, bunu sağlamak için de, şiir dilinde yapıldığı gibi, dil içi düzen değişikliklerine baş vurularak cümle yapılarının esnekliğinden yararlanılmıştır. Öte yandan manzum metnin karakterinden kaynaklanan sıkışık sınırları genişletirken, yapılan eklemeler parantezlere konmuştur. Bunun nedeni, özellikle bu tür bilgi yükü ağır eserlerde, anlatılanı bilgi kaybına yol açmadan tam olarak aktarmaktır.

  Yine görüleceği gibi, günümüz diline aktarılmış metinde çok sayıda not bulunmaktadır. Bu notlar, her eski metinde olduğu gibi, anlama ulaşma yolunda karşılaşılan engeller, farklı bir kültür coğrafyasında gezinirken aşılması gereken engebeler, öte yandan da metnin bize ulaştırdığı şifreli bilgi notlarıdır.

  Metin Tıpkı Basımı için bakınız:
  Tarihî Metin Çalısmalarında Usul
  Nâme-i Kudsî (Menâkıbu'l-Kudsiyye)'nin Yayımlanmış Metninden Derlenen Verilerle
  Birinci Kitap
  *Tıpkı Basım*

  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi