Kitap Ara

  Tarihî Metin Çalışmalarında Usul (Menâkıbu'l-Kudsiyye'nin Yayımlanmış Metninden Derlenen Verilerle)

  Kategori: Tarih

  Sayfa: 512

  ISBN: 978-605-196-006-7

  Boyut: 13,5x21,5

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar: Mertol Tulum (Yazar)

  Bu kitap "yazma eserlerle ilgili bilgiler" ve "eski metinleri inceleme (metin tenkidi) konularını ayrıntılı şekilde ele almakta ve öncelikle şu sorulara cevap vermek amacını gütmektedir:

  1) Arap alfabesi ile yazılmış eski bir metni anlayarak okumak ne demektir ve nasıl başarılabilir?
  2) Anlayarak okunmuş bir metni bugünkü alfabe ve yazı sistemiyle aktarmak hangi yollar ve araçlarla gerçekleştirilmelidir?
  3) Eski metinlerin ihtiva ettiği tarih bilgilerini doğru olarak belirleyip yayımlayabilmek için ne gibi bilgi, donanım, anlayış ve yaklaşımlara sahip olmak gereklidir?

  Bu kitap ele aldığı konular bakımından tenkitli metin çalışmasının mahiyetini tanıtıcı ve öğretici yanıyla aynı zamanda Arap harfli Türkçe metinler üzerinde çalışacaklar için yol gösterici bir nitelik taşımaktadır. Başka bir deyişle, tarihî Türkçe metinler üzerindeki çalışmalar alanında bir usul kitabıdır.

  Nihayet bu kitap konuların işleniş seviyesi bakımından ilmî araştırma ve değerlendirmelerini Türkçe eski metinler üzerinde yapmak durumunda bulunan, üniversitelerimizin -başta Türk Dili ve Edebiyatı olmak üzere- ilgili bölümlerinin yüksek lisans ve doktora dersleri için tasarlanmış bir kılavuzdur.

  © 2023 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi