Kitap Ara

  Almanların Konya ve Çevresindeki Faaliyetleri.

  Kategori: Konya Kitaplığı

  Sayfa: 302

  ISBN: 978-605-5022-36-5

  Boyut: 13,5x21,5

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar: Fatih Çolak (Yazar)

  1871 senesinde Alman devletçikleri birleşmiş ve Alman milli birliği kurulmuştu. Kısa bir süre sonra ekonomik, teknolojik ve askeri alanda dünyanın en güçlü devletlerinden birisi haline gelen Almanya sömürge ve pazar arayışına girmişti. Ancak doğuda ve Afrika'da bulunan sömürü alanları daha önceleri Avrupalı diğer büyük devletler tarafından paylaşılmıştı. Almanya için doğuda Osmanlı Devleti'nden başka girecek ve yayılacak pek alan kalmamıştı. Böylece Alman İmparatorluğu, Osmanlı topraklarının sahip olduğu yeraltı ve yerüstü zenginliklerinden faydalanabilmek maksadıyla 19. yüzyıl sonlarına doğru bu verimli topraklara yönelmiştir. Diğer taraftan Osmanlı Padişahı'na göre; Avrupalı diğer büyük devletler Osmanlı İmparatorluğu'nu parçalamak istemekte, fakat Almanya ise sadece iktisadi ve mali menfaatler gözetmekteydi. Emperyalist faaliyetlere geç başlayan Almanya'nın hammaddeye ve pazara ihtiyacı vardı, buna karşın Osmanlı Devleti ise birlikte hareket edebileceği güçlü bir devleti ihtiyaç olarak görmekteydi. Böylece Alman İmparatorluğu ile Osmanlı İmparatorluğu arasında siyasi, askeri ve ekonomik alanda sıkı ilişkiler başlamıştır.
  Konya şehri ve Konya ovası, özellikle Sultan II. Abdülhamid döneminde siyasi ve iktisadi sebeplerle İngilizler, Fransızlar, Ruslar ve Almanlar arasındaki büyük rekabete sahne olmuş ve bu rekabeti Almanlar kazanmışlardır. Yukarıda sözü edilen süreçte Almanlar, Konya ve çevresiyle çok ilgilenmişler, bu bölgede demiryolu çalışmaları, ziraat için sulama projeleri gerçekleştirmişler ve arkeoloji başta olmak üzere birçok alanda araştırmalar yapmışlardır. Bu çalışmada, 19. yüzyıl sonlarında ve 20. yüzyıl başlarında Almanların Konya bölgesinde yapmış oldukları faaliyetler, özellikle Deutsche Bank arşiv belgeleri ve Alman Dışişleri Bakanlığı arşiv belgeleri kullanılarak incelenmeye çalışılmıştır.

  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi