Kitap Ara

  Meşrutiyetten Cumhuriyete Konya'da Kurulan Milli Şirketler ve Milli Bankalar.

  Kategori: Konya Kitaplığı

  Sayfa: 376

  ISBN: 978-605-4451-51-7

  Boyut: 16,5x24

  Kağıt: 1. Hamur

  Yazar: Ahmet Atalay (Yazar)

  I. Dünya Savaşı'ndan şüphesiz en çok zarar gören Osmanlı'dır. Bu ortamda Konyalı tüccar, dağınık sermayeyi derlemek adına özellikle 1917-1918 döneminde yoğun bir şirketleşme hareketliliği içindedir. Her ne kadar bundan maksat merkezî hükümetin de desteğiyle millî iktisadi güç oluşturmak ise de Türk tacirleri, ticaret sermayesiyle harbin finansmanını ve halkın iaşesini halletmek düşüncesindeydi. Buna Konyalı tacirlerin, ortakları hesabına ticaretteki kâr paylarını artırmak istemeleri de eklenebilir. Konya'da tarım ve sanayinin bütünleştirildiği bir ortam oluşturmak, bu amaçlara dâhil edilebilir. Kalkınma için, güç için ziraat mi sanayi mi ikilemi olsa bile, sınai hareketlerini zirai hareketlerden ayırmak mümkün değildir. Bu, gelişmiş ülkeler ve toplumlar için de böyledir.

  Ekonomide büyük düşünmek, birliktelik ve sermayeye bağlıdır. Şehirlerinin kalkındırılması adına Konyalılar, oluşturdukları bu gruplaşmalar sayesinde bunu başarmışlardır. Çünkü çok şirketin kurulması demek, işsizliği önlemek, daha çok iş ve daha çok kazanç demektir. Savaş yorgunluğu içerisinde şartlar zor da olsa Konyalılar bunun üstesinden gelmekte olağanüstü gayret göstermişlerdir.

  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi