Kitap Ara

  Osmanlı Döneminde Kıreli Kazası Hüyük İlçesi ve Köyleri Vakıf Eserleri.

  Kategori: Konya Kitaplığı

  Sayfa: 193

  ISBN: 978-505-5999-90-2

  Boyut: 13,5x21,5

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar: Halis Akıncı (Yazar)

  Osmanlı Devleti çok geniş bir coğrafyada hüküm sürmüş ve pek çok milleti birarada uzun yıllar barış içinde yaşatmıştır. Osmanlı"yı daha iyi tanımak ve anlamak için Osmanlı toplumunun sosyal ve kültürel yaşantısını bilmek gerekmektedir. Şu anda küçük bir kasaba olan Kıreli, Osmanlı Devleti zamanında kaza merkezi idi. Osmanlı kaza sisteminde kazalar doğrudan merkeze yani Divan-ı Hümayun"a bağlı olurlardı. Kıreli kazası da kaza olarak merkeze bağlı ancak timar bölünmesinde nahiye olarak Karaman Eyaleti içinde Beyşehir Sancağı"na bağlı idi. İçine aldığı köy ve kasabalarla birlikte Kıreli kazası Osmanlı taşra hayatının tipik bir örneğini sergilemektedir. Eski Kıreli Kazası ve köyleri günümüzde Hüyük ilçesi olarak bilinen idari birime bağlanmıştır.

  Bu çalışmada, Kıreli kazasındaki vakıf ve din görevlileri ile dini yapılar, ticari ve sosyal yapılar ile eğitim kurumları incelenmiştir. Araştırma sırasında vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi"ndeki Hurufat Defterleri esas alınmış ancak konunun daha zengin sunulması için Fatih ve Bâyezit dönemlerine ait tahrir defterleri ile Başbakanlık Osmanlı Arşivi"nden de faydalanılmıştır.

  © 2023 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi