Kitap Ara

  Konya Vilayeti | Türkiye'nin Sıhhi-i İctimâi Coğrafyası

  Kategori: Tarih

  Sayfa: 177

  ISBN: 978-605-5999-39-1

  Boyut: 13,5x21,5

  Kağıt: 2. Hamur


  Fiyat: 18

  Çalışmamıza esas teşkil eden "Türkiye'nin Sıhhi-i İçtimai Çoğrafyası Konya Vilayeti" adlı eserde yer alan bilgiler, 1921-1922 yılı Konya merkez ve kazalarının bir panoramasını çizmektedir. Eser, Konya ve kazaları hakkında genel bilgilerin yanında, başka kaynaklarda bulunması mümkün olmayan bazı önemli bilgileri de içermektedir. Milli Mücadele yıllarında, Konya merkez ve kazalarının mevcut durumları hakkında bilgi vererek, günümüze kadar ki gelişimi sürecinin karşılaştırılmasına olanak sağlamaktadır.

  Çalışmamızda, eserin Osmanlıcadan çevirisi yapılarak, metinler günümüz Türkçesine uygun hale getirilmeye çalışılmıştır. Metnin orjinalinde yer alan sayfa numaralı, sayfa sonları esas alınarak, parantez içerisinde gösterilmiştir. Eserde yer alan ifadeler, anlam bütünlüğü göz önünde tutularak, günümüz Türkçesine çevrilmeye çalışılmıştır. Özel isim veya yer isimlerinde ise değişiklik yapılmamış, metindeki okunuşları ile verilmiştir. Eserin günümüz Türkçesine çevirisi sırasında, gerek eserin orjinalinden kaynaklanan yazım hataları ve gerekseOsmanlıca okunuşlarından kaynaklanabilecek yer ve isim hataları olması muhtemeldir. Tespit edebildiğimiz yer ve isim hataları mümkün olduğu kadar düzeltmeye alıştık. Yine metin içerisinde yer alan Hicri ve Rumi tarihlerin Miladi tarihteki karşılığı, parantez içerisinde verilmiş olur, tarihler üzerinde bir düzeltme yapılmamıştır.
  ----

  "Türkiye'nin Sıhhi-i İçtimai Coğrafyası" başlığı ile yayınlanmaya başlanan küçük monografilerde, o yöreye ait sağlıkla ilgili bilgilerin dışında, dil, tarih, coğrafya, idari yapı, folklor, nüfus, edebiyat, eğitim, tarım, iktisat konularında bilgiler mevcuttur. Belirli bir plan dâhilinde yazılan kitaplar genelde altı bölümden oluşmakta olup, birinci bölümde; coğrafi konum, yüzey ölçümü, hudutlar, dağlar, akarsular, göller, bataklıklar, tuzlalar, jeolojik yapı, madenler, ormanlar, doğal bitkiler, ziraat, hayvancılık, vahşi hayvanlar, mülki taksimat, eski eserler, tarihi bilgiler, ikinci bölümde; iklim, mevsimler, sıcaklık, rüzgârlar, yağış ve rutubet, maden suları, içmeceler ve kaplıcalar, üçüncü bölümde; nüfus, aşiretler, dil, kıyafetler, yiyecekler, geçim kaynağı olan sanat ve zanaatlar, ahlak, gelenek ve görenekler, eğitim, batıl inançlar, halkın sağlık kurumlarına ve sağlık personeline karşı tavırları, temizliğe riayet, dördüncü bölümde; hastaneler, eczaneler, dispanserler, mektep ve medreseler, han, hamam, oteller, fabrikalar, kütüphaneler, umumi mekânlar, şehir ve köylerin vaziyeti,tuvaletler, mezarlıklar, bataklıklar, içilen sular ve tesisatları, beşinci bölümde; bulaşıcı hastalıklar, zührevi hastalıklar, frengi, fuhuş, yöresel ve mevsim hastalıkları, sıtma (malarya), verem, çiçek, difteri, dizanteri, kolera gibi diğer bazı hastalıklar, akıl ve sinir hastalıkları, altıncı bölümde ise doğum ve ölüm oranları, doğumlardaki ölümler hakkında bilgi verilmektedir. Kitaplarda yer alan, harita, plan, kroki, tablo, grafik ve fotoğraflar gibi görsel malzemeler de kitaplara ayrı bir değer katmaktadır.


  Yayına Hazırlayan: Mehmet Karayaman

  © 2022 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi