Kitap Ara

  Özne | 26. Kitap TÜRKİYE'DE FELSEFENİN YÜZYILI

  Kategori: Özne Felsefe Bilim ve Sanat Yazıları

  Sayfa: 268

  ISBN: 978-605-196-043-2

  Boyut: 16,5x24

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar: Betül Çotuksöken (Editör)

  TÜRKİYE'DE FELSEFENİN YÜZYILI: ÖNCELER, ŞİMDİLER, SONRALAR
  Türkiye'de Felsefe Tercümelerinin Yüzyılı: 'Sokrat Eczanesi'nden 'Eflâtun Külliyatı'na | Birdal Akar
  Osmanlı Felsefe Çalışmaları Hakkında Ali Utku ile Söyleşi | Sadık Erol Er
  Türkiye'de Felsefenin Geleceği Üzerine Bir Görüş | İsmail H. Demirdöven
  21. Yüzyılda Türkiye'de Felsefe Yapmak | Mustafa Günay
  Türkiye'de Felsefenin Yüzyılı: Bir Kurumsallaşma Öyküsü | Betül Çotuksöken

  TÜRKİYE'DE FELSEFENİN YÜZYILI: SORUNLAR, SORULAR
  Felsefe Anlayışımızdaki Sorunlar | Ayhan Bıçak
  Türkiye'nin Sorunları Felsefenin Sorunları Olabilir mi? | Uğur Selçuklu Güneş
  'Felsefe Yapma'dan Eğitim-Öğretim Olmaz | Tan Doğan

  TÜRKİYE'DE FELSEFENİN YÜZYILI: SORUNLAR, SORULAR BAĞLAMINDA TEMSİLCİLERDEN BİR KESİT
  Son Dönem Osmanlı Aydınlarından Ahmed Şuayb'in Hippolyte Taine'in
  Irk, Muhit ve Ân Nazariyesine Eleştirisi | Mehmet Karakuş
  Epistemolojik Bir Çözümleme: Pozitivist / Neopozitivist Olmak ya da Olmamak -Bilimsel Felsefe ve Pozitivizm Bağlamında Nusret Hızır'ın Düşüncelerinin Epistemolojik Temelleri- | Ömer Faik Anlı
  Bir Türk Filozofu: Hilmi Ziya Ülken | Ekin Kaynak Iltar
  Felsefi Antropoloji Bağlamında Devlet Adamı Kavramı: Mengüşoğlu ve Etkileri | Ahmet Umut Hacıfevzioğlu
  Nermi Uygur'un Makalesini Günümüzde Yeniden Değerlendirmek: "Çağcıl Bir
  Felsefe Sorusu Nedir?" | Güncel Önkal-Ahu Tunçel
  Kuçuradi'nin Felsefi Yaklaşımı Üzerine | Harun Tepe
  İoanna Kuçuradi'nin Düşünceleri Işığında Atatürk Devrimini Yeniden Düşünmek Üzerine | Hatice Nur Erkızan
  Betül Çotuksöken'de Öznenin Ontik, Epistemik ve Etik Kuruluşu | Hatice Nur Erkızan

  TÜRKİYE'DE FELSEFENİN YÜZYILI: EN GENÇ BAKIŞLAR
  İki Bilinemezin Arasında Bir Yol Arkadaşı Olarak Felsefe | Ruken Asya Çiftçi
  Bilinçli Olmada Zamanın ve Mekânın Önemsizliği | Niyazi Alp Arslan
  İnsan ve Dünya İlişkisinde Açılmışlık | Onur Öztemir
  Sonsuzluk ve Zıttı | Ömer Yağcı

  DİĞER YAZILAR
  Sanat-Bilgi İlişkisi Bağlamında Sanata Özgü Farklılığın Felsefece Araştırılması | Demet Kurtoğlu Taşdelen
  Hakikati Düşünmek: Nietzsche ve Heidegger | Melodi Çakın
  Felsefede, Sanatta ve Politikada Anaksagoras | H. Haluk Erdem
  Kant'tan Tiyatro Sahnesine: Ebedi Barış | Mustafa Bal

  KİTAP İNCELEME
  Doğan Özlem'in İki Kitabı: Persona ve Türkçede Felsefe | Sevgican Akça
  Öykü: Kaya | Mustafa Ağaoğlu

  © 2023 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi