Kitap Ara

  Âdem'in Çocukları | Çiviyazılı Kaynaklar, Tevrat, İnciller ve Kur'an'a göre

  Kategori: Tarih

  Sayfa: 375

  ISBN: 978-605-4639-27-4

  Boyut: 13,5x21,5

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar: Güngör Karauğuz (Yazar)

  3. Baskı | Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş | Tamamı renkli

  Elinizdeki bu kitap;

  •Âdemden önce yaşamış âdem benzeri âdemlerin mahiyetini,
  •İnsanın yaratılışını, cenneti, cehennemi eskiçağ halklarının nasıl algıladıklarını,
  •Eskiçağ uluslarının çiviyazılı metinlerindeki Âdem ile Havvâ'yı,
  •Âdem'in çocuklarının hikâyesinin eskiçağ çiviyazılı metinlerinde nasıl anlatıldığını,
  •Âdem'in çocuklarının kız kardeşleriyle evlenmedikleri ve insan neslinin de bu çocuklardan türemediğini,
  •Nûh tufanının Sumer efsanesi Gılgameş destanında nasıl anlatıldığını,
  •Lokman hekim ile ilgili bildiklerinizin de aslında bazı İslâmi öğeler katılarak, biraz süslenmiş Gılgameş destanından sadece bir bölüm olduğunu,
  •Havvâ, Hâbil, Kâbil, Hacer, Sara, Züleyha, Bünyamin, Asiye ve Belkıs gibi isimlerin hiçbir şekilde Kur'an'da geçmediğini,
  •İbrahim peygamberin Tevrat'taki hikâyesinin benzerinin bir Hitit çiviyazılı metninde anlatıldığını,
  •İbrahim'in Nemrûd'unun Babil kralı Hammurabi olduğunu,
  •Eski Mısır belgelerinde Yûsuf peygamber ile birlikte antik Mısır'ın politeist dininin nasıl bir anda monoteist bir anlayışa dönüştüğünü,
  •Sabır abidesi Eyyûb peygamberin hikâyesinin yakın benzerinin çiviyazılı bir metinde anlatıldığını,
  •Tevrat ve Kur'ân'daki Mûsa peygamberin hikâyesinin çiviyazılı belgelerde aynen anlatıldığını,
  •Tevrat'ta geçen bazı kanun maddelerinin Hitit yasalarıyla birebir örtüştüğünü,
  •Tevrat, İnciller ve Kur'ân'daki Yûnus peygamberin hikâyesinin benzerinin antik yazarlardan Herodot'un kaleme aldığı eserde de anlatıldığını,
  •Arkeoloji ve eskiçağ tarihi verileri ışığında Kur'ân'da anlatılan peygamberlerin hangi dönemde yaşadığını,
  •İnciller ve Kur'ân'da bir kural olan başörtüsünün eskiçağ uluslarında da olmazsa olmazlardan bir gereklilik olduğunu,

  size göstereceği gibi daha pek çok merak edilen konuları çiviyazılı belgeler, Tevrat, İnciller ve Kur'ân'a göre irdelemektedir.

  © 2023 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi