Kitap Ara

  Özne | 27. Kitap HEGEL

  Kategori: Özne Felsefe Bilim ve Sanat Yazıları

  Sayfa: 320

  ISBN: 978-605-196-078-4

  Boyut: 16,5x24

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar: Çetin Türkyılmaz (Editör)

  Öz-Bilinç: Arzu ve Tanınma | Serkan Günay
  Hegel'in Tinin Fenomenolojisi'nde Ölüm ile Olumsuzlama İlişkisi: Kojève'in Okuması Işığında Ölümün Merkeziliği Sorusu | Maya Mandalinci
  Bir Biçim Sorunu Olarak Hegel'in Saltık Bilgisi | Erdem Baykal
  Hegel'in Antigone Yorumunda "Yazgı" ve "Yasa" | Gülçin Ayıtgu
  Etik Yaşamın (Sittlichkeit) Fenomenolojisi Olarak Tragedya ve Demokrasi Sorunu | Özgün Bulut
  Hegel ve Savaş Söylemi | Çetin Türkyılmaz
  Siyasal Olanın Varoluşsal Diyalektiği ya da Schmitt'i Hegel-Lacan Üzerinden (Yeniden) Okumak | Efe Baştürk
  Hegel'in Siyaset Felsefesinde İrtifa Kaybı: Bilincin Mikropolitik Serüveninden Aklın Makropolitik Düzeneğine | Onur Kartal
  İrade Problemi Zemininde Birey-Devlet Karşıtlığı: Hobbes, Rousseau, Hegel, Bosanquet | Mehmet Akkurt
  Hegel Sonrası Felsefe Tarihçiliği: Stoacılık Örneği | Melike Molacı
  Benjamin ve Hegel'de Tarih | Adnan Akan
  Anti-Feuerbach ya da Hegel'i Okumaya Bir Katkı | Eyüp Ali Kılıçaslan

  Diğer yazılar
  Özne Olmanın Var Oluş Biçimleri ve Akıl Üzerine: Aristoteles'ten Bize | Hatice Nur Erkızan
  Rizomatik Sinema ya da Minör Oluşlar | Meral Özçınar
  Foucault'da İktidarın Yayılmacı Doğası ve Organik Bedenlerle İlişkisi | Gül Turanlı
  Dilthey'ın Bilgi Anlayışında Epistemik Öznenin Tarihsel Eleştirisi | Mustafa Günay
  Euclid Dışı Geometrilerin Matematik Tarihi ve Felsefesindeki Yeri | Ayşe Kökcü Frege'nin "Kavram ve Nesne Üzerine" Makalesi | Mustafa Yıldırım

  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi