Kitap Ara

  İş'te Pozitif Davranış

  Kategori: Ekonomi,İşletme,Yönetim

  Sayfa: 280

  ISBN: 978-605-196-097-5

  Boyut: 13,5x21,5

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar: Serdar Yener (Yazar), Bilal Çankır (Yazar)

  "İnsan" organizasyonların sürdürülebilir büyüme ve rekabet üstünlüğü sağlama gayesinde taklit edilemez ve en kıymetli kaynağıdır. Örgütsel davranış "insanı" sadece işi esnasında "çalışan" sıfatıyla gösterdiği davranışlarıyla değil, işe girmeden önce alıp istihdam edildikten sonra da iş-aile uyumu, hayat kalitesi gibi hayatının her alanında ve çok boyutlu bir şekilde araştırmakta ve insan konulu sorunlara çözüm yollarını da göstermektedir.

  Organizasyonların çalışanı birey olarak görme çabaları hedeflerine ulaşırken en etkin aracı olabilir. Bu süreçte hem organizasyon hem de çalışan açısından memnuniyet oluşturma çabasında olan pozitif örgütsel davranış faydalı alternatifler sunabilir. Bu beklentilerle yazılmış olan bu kitapta Türkçe alanyazına yeni geçmiş hatta henüz kaleme alınmayan ya da alanyazında yeteri kadar irdelenmemiş pozitif örgütsel davranış ile ilgili aşağıda sıralanan kavramlar irdelenmiştir:

  "Psikolojik Sözleşme"
  "Örgütsel Adalet"
  "Örgütsel Güven"
  "Çalışmaya Tutkunluk"
  "Ses Çıkarma Davranışı"
  "Lider-Üye Etkileşimi"
  "Örgütsel Vatandaşlık Davranışı"
  "İş Aile Zenginleşmesi"
  "İşin Anlamlılığı"
  "Örgütsel Kimlik"
  "Örgütsel Özdeşleşme"
  "Psikolojik İyi Oluş"
  "Psikolojik Rahatlık"
  "Yaşam Kalite Algısı"

  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi