Kitap Ara

  El-Lüzûmiyyât

  Kategori: Osmanlı Felsefe Çalışmaları

  Sayfa: 528

  ISBN: 978-605-196-079-1

  Boyut: 13,5x21,5

  Kağıt: 2. Hamur

  "Tekrar söylerim: Eğer filozofun ilmî öğretisi, hür fikirleri diğer şairlerin şiirleri gibi İslâm âleminde revaç bulsa idi, İslâm ilimlerinde o kadar düşüş, İslâm akıllarında o kadar karışıklık meydana gelmez idi.

  Rusya'da İslâm ehli talebelerinin her birine -akıllarına hareket ruhu, hürriyet gayreti vermek ümidiyle- Lüzûmiyyât beyitlerinin ezberletilmesini faydalı ve uygun buluyorum.

  Tercüme sona erdiğinde, filozofun dinini, edebini kınamış fakihler, edipler ile filozof arasında bir mahkeme meclisi kurmak azminde olmuş isem de şu defa yayınlanması gereken sayfalar tahammül edemedi. Başarırsam ikinci kısımda, kınanmaya sebep olmuş sözleri şeriat kadısı ve aklın tanıklığı huzurunda ayrıntılı şekilde davada hazır bulunanlara arz ederim."
  Musa Cârullah Bigiyef

  Sadeleştirenler ve Yayına Hazırlayanlar
  Nevzat H. Yanık - Ali Utku

  Osmanlı Felsefe Çalışmaları dizisindeki tüm yayınlar çevriyazı ve sadeleştirme kalıbında hazırlanmıştır. Ayrıca, giriş bölümlerinde konusunda uzmanlar tarafından kaleme alınmış kapsamlı makaleler yer almaktadır.

  © 2023 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi