Kitap Ara

  Sosyoloji Divanı | Sayı 10 | Dosya: Toplumsal Hafıza

  Kategori: Sosyoloji Divanı Dergisi

  Sayfa: 368

  ISBN: 2147-8902

  Boyut: 16,5x24

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar:

  DOSYA
  Hafızayı Rahatsız Etmek | Richard Sennett
  Hafızanın Sosyo - Psikolojik Bağlamı | Faruk Karaarslan
  Hafızaya Nörobiyolojik Perspektiften Bakış: Hafızayı Toplum Oluşturur, Birey Hatırlar | Lütfü Hanoğlu
  Nostalji ve Hafıza: Geçmişin Hafıza Durakları, Suriyeli Sığınmacıların Göç Hikayeleri ve Hatıra Eşyaları | Mehmet Birekul
  Toplumsal Hafızanın İnşâsında İsimler | Celaleddin Çelik
  Toplumsal Hafıza ve Medya | Yasin Bulduklu
  Kokulardan Seslere, Sokaklardan Fuarlara Uzanan Bir Tartışma: Kent ve Hafıza | Alev Erkilet
  İslamcı Dergilerin Gündemi: Tarih, Hafıza ve Değişim (1908-2008) | Vahdettin Işık
  Toplumsal Hafızanın Taşıyıcıları: Dengbêjler | Ejder Ulutaş
  Toplumsal Hafızanın Muhafızları: Âşıklık Geleneği | Abdulkadir Erkal

  SÖYLEŞİ
  Prof. Dr. Sibel Arkonaç ile Toplumsal Hafıza Üzerine

  KENAR KAYIT
  Sosyal Bilimlerde Ontolojik Öncül Olarak İnsan | F. Beylü Dikeçligil
  Yeni Türk Şiirinde "Ezan" | Abdullah Harmancı
  İslami Kimliğin İnşasında Bedenin Rolü: İslami Romanlar Üzerine
  Bir İnceleme | Hüseyin Çil
  Armağan Kültürü Açısından Saatleri Ayarlama Ensitüsü'nün
  İktisadî Zihniyeti Üzerine | Kenan Göçer

  HAYAT SAHNESİ
  Mekân ve Hafıza | Köksal Alver
  Mekânsızlığa Açılan Kapı: Üçler Mezarlığı | Seyfettin Kurt
  Türkü ve Hafıza | Betül Ok
  Eski Eşya: Zamana Direnmek | Faruk Turğut
  Çeyiz Sandığı | Nuh Akçakaya
  Ondörtlü Yaşanmış Zaman Numunesi VI: Eşya / Silah | Zeki Saka

  KİTAPLIK
  Hafızanın Toplumsal Çerçeveleri | Semih Söğüt
  Kolektif Hafıza | Tuba Büyüktosunoğlu Yaylalı
  Hafıza, Tarih, Unutuş | Bekir Biçer
  Toplumlar Nasıl Anımsar | Merve Türkan Bilgir
  Ontolojiyi Hatırlamak: Sosyolojide Yöntem Sorunu | Bedir Sala
  Bedeni Kurgulamak | M. Fatih Bağrıyanık

  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi