Kitap Ara

  Soğuk Savaş (Ronald Reagan'ın Rollback Stratejisi)

  Kategori: Hukuk-Siyaset-Uluslararası İlişkiler

  Sayfa: 272

  ISBN: 978-605-196-108-8

  Boyut: 13,5x21,5

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar: Gülşah Köprülü (Yazar)

  Soğuk Savaş'ın sona ermesinde, Ronald Reagan'ın uyguladığı rollback stratejisinin yarattığı etki yadsınamaz bir gerçektir. ABD dış politikasında rollback stratejisi ile ciddi bir dönüşüm yaşanmıştır. Rollback stratejisi Soğuk Savaş'ın son döneminde de kullanım bulmuştur hatta Ronald Reagan ile özdeşleşmiştir. ABD'nin Soğuk Savaş'tan galip çıkmasında en büyük etmenlerden biri olmuş, SSCB'yi silahlanmaya zorlayarak içinde bulunduğu ekonomik çöküntüden çıkamayacağı inancını körüklemiş ve SSCB'nin dağılma sürecini hızlandırmıştır.

  Bu çalışmada Soğuk Savaş dönemi tarihsel bir analiz yöntemiyle değerlendirilmekte, Soğuk Savaş'ın sonunu getiren unsurlar incelenirken hem ABD hem de SSCB politikaları karşılaştırılmalı olarak ele alınmaktadır. Ayrıca Soğuk Savaş düzeninden tek kutuplu dünya düzenine geçişte rollback stratejisinin Amerikan dış politikasındaki önemine, uygulanışına ve sonuçlarının ortaya çıkardığı değişime vurgu yapılmaktadır.

  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi