Kitap Ara

  Eskiçağ Aile Hukuku (Asur, Babil ve Hitit Devletlerinin Yıkılışına Kadar)

  Kategori: Arkeoloji / Eskiçağ Tarihi

  Sayfa: 216

  ISBN: 978-605-5022-48-8

  Boyut: 13,5x21,5

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar: Yusuf Kılıç (Yazar)

  Aile, erkek ve kadının örf-adet ve kanunlar çerçevesinde, şahitler huzurunda düzenlenen hukuki vesika ile bir arada bulunmalarıyla oluşmaktadır. Toplumun temel çekirdeği olan bu kurum kutsal kabul edilmektedir. Çünkü zürriyetin devamı burada sağlanmakta ve yarının vatandaşları genel olarak hayata aile kucağında hazırlanmaktadırlar. Bu nedenle tarihin erken devirlerinden itibaren devletler çeşitli yasalar ve politikalarla ailenin ve çocukların korunmasında anne ve babaya yardımcı olmuşlardır. Böylece Aile Hukuku kavramı ortaya çıkmıştır. Aile Hukuku; önce evlilik, yani ailenin ana unsuru olan karı-koca; sonra daha geniş aile topluluğu ilişkilerini ve nihayet devletin kontrolünü, özellikle muhtaç ve küçükler yönünden, sağlayan hükümleri kapsamaktadır.

  Bu çalışmada, ilk çivi yazılı vesikaların oluşturuldukları dönemden itibaren, söz konusu yazılı vesikalardan elde edilen bilgilere dayalı olarak Eski Mezopotamya ve Anadolu toplumlarının aile hukuku; nişan, evlenme, boşanma, evlatlık alma, miras ve kadınların nafaka hakları detaylı bir şekilde verilmiştir. Bunların öğrenilmesi modern medeni hukukun oluşum safhalarının anlaşılması açısından önem taşımaktadır. Çalışmanın Eskiçağ Tarihi, Hukuk Tarihi, Sosyoloji, Arkeoloji ve Medeniyet Tarihi alanında yapılan çalışmalara yarar sağlaması temennisiyle.

  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi