Kitap Ara

  Fil Olayı'nın Mahiyeti ve Fil Suresi

  Kategori: Mikâil Bayram Kitaplığı

  Sayfa: 72

  ISBN: 978-605-196-132-3

  Boyut: 13,5x21,5

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar: Mikail Bayram (Yazar)

  Burada Fil Sûresi'nde tasvir edilen Fil Olayı'nın mahiyeti ve nasıl vuku bulduğu, bu güne kadar bu olay hakkında klasik İslâm kaynaklarında yapılan açıklamalardan farklı bir şekilde yorumlanacaktır. Bu yeni yorum öncelikle Kur'ân-ı Kerim'in terminolojik örgüsüne ve târihî nakillere dayandırılmaktadır.

  Bu eserdeki görüşler ve açıklamalar, Müslümanlar ve ilim adamları tarafından kabul gördüğü takdirde burada hulasa olarak verilen Fil Olayı ve Fil Sûresi hakkında daha etraflı çalışmalar yapılacağına inanıyorum. Böylece eskilerin Fil Sûresi'ni tefsir sadedinde ve Fil Olayı hakkında naklettikleri bilgileri sıhhatli bir biçimde tenkit süzgecinden geçirme imkânı ve ölçüleri belirlenmiş olacaktır.

  © 2023 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi