Kitap Ara

  Felsefe ve Edebiyat

  Kategori: Felsefe

  Sayfa: 528

  ISBN: 978-605-5022-78-5

  Boyut: 13,5x21,5

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar: Ali Osman Gündoğan (Editör), Mustafa Günay (Editör)

  BÖLÜM 1: FELSEFE-EDEBİYAT İLİŞKİLERİNİ ANLAMAK
  Değer, Değerler, Yazın | İoanna Kuçuradi
  Felsefesiz Edebiyat Edebiyatsız Felsefe Olur mu ya da Olmalı mı? | Afşar Timuçin
  Felsefe ve Edebiyat | Kenan Gürsoy
  Edebiyat ile Felsefe İlişkisi Üzerine | Ali Osman Gündoğan
  Felsefe ile Edebiyat İlişkisi Üzerine Söyleşi | Ali Osman Gündoğan
  Felsefeyle Edebiyat Arasındaki Farklı İlişkiler | Abdullah Kaygı
  Edebiyatla Beslenen Felsefe | Betül Çotuksöken
  Metinlerarasılık Bağlamında Yazın ve Felsefe İlişkisi | Kubilay Aktulum
  Edebiyatın İçi Felsefenin Dışı | Sevgi İyi
  Coğrafya Kavramı Odağında Felsefe ve Edebiyat | Ahmet İnam
  Felsefe, Edebiyat, Özne | Ferit Güven
  Edebiyat ve Metafizik | Vefa Taşdelen
  Edebiyat Kahramanı Aracılığıyla Olanaksızın Metafizik Deneyimi | Engin Delice
  Janus'ün İki Yüzü Bağlamında Felsefe-Edebiyat İlişkileri | Abdullah Şevki
  Edebiyatta Estetik Değerler | Asuman Kafaoğlu-Büke
  Edebiyatta Felsefe | Atalay Girgin
  Edebiyatın İçindeki Felsefe | Mustafa Günay
  Doğu'da ve Batı'da Felsefi Fikrin Bedii Terennümü | Selahattin Halilov
  Bir Varoluşçu Drama Yazarı Olarak Søren Kierkegaard | Yasemin Akış
  Bu Saçma da Ne? Ya da Camus'un Çilesi | Celal Gürbüz
  Edebiyat - Felsefe İlişkisi Bağlamında Masal ve Varoluşçuluk | Sibel Turhan Tuna

  BÖLÜM 2: EDEBİYAT ESERLERİNDEKİ FELSEFEYİ ANLAMAK
  Albert Camus'den Öğrenilebilecek Olan: Olmazın Bilgisi | İsmail Demirdöven
  Varoluşsal Bir Problem Olarak Ölüm Üzerine Bir Değerlendirme: Tolstoy'un İvan İlyiç'in Ölümü Adlı Eseri | Emel Koç
  Varoluşçuluk ve Franz Kafka'nın Dönüşüm'ü | Metin Bal
  Elias Cannetti'de Yabancılaşma ve Ölüm | Sadık Erol Er
  Bir Yazarı Anlamak: Edebiyat Felsefesi Açısından Hermann Hesse | Güncel Önkal
  Bir Sade Var Sende Senden İçeri | Taşkıner Ketenci
  Masala Dair | Hakan Poyraz
  Dilthey'ın İnsani/Tinsel Dünyada Shakespeare'i Konumlandırması ve Unutulan
  Tarihselliği Oluşturma Çabasına Bir Örnek Olarak Macbeth | Demet Taşdelen
  Uluğ Nutku'nun Şiirlerindeki Tarihsel Olayın Keşfinde İnsan Kavranışının Belirleyiciliği | Engin Delice
  Şavkar Altınel'in Kensington Parkı'nda Sabah Şiirinin Hermeneutik Fenomenolojisi ve Zaman Sorunu | Hale Seval
  Ece Ayhan'ın Şiirinde Epistemik ve Politik Boyutlar | Mustafa Günay - Mehmet Özcan
  Şiirde Gençlik Felsefesi | Gönül Bünyadzade

  © 2022 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi