Kitap Ara

  Cumhuriyetin İlk Yıllarında Gaziantep Vilayeti'nin Sıhhî Ve İctimâî Coğrafyası

  Kategori: Şehir Kitapları

  Sayfa: 120

  ISBN: 978-605-196-143-9

  Boyut: 13,5x21,5

  Kağıt: 2. Hamur

  Asıl metin ve Günümüz Türkçesi
  Sadeleştiren ve Yayına Hazırlayan: Oktay Bozan

  Şehirlerin tarihini yazmak, ülkelerin tarihini yazmak kadar önemlidir. Zira ülkelerin tarihi bir yönüyle şehirlerin tarihinden meydana gelmekledir. Şehirlerin tarihi ise toplumların hafızası niteliğindedir. Cumhuriyet'in ilk yıllarında neşredilen "Gaziantep Vilayeti'in Sıhhî ve İctimâî Coğrafyası" adlı bu eser bir şehir tarihi özelliği taşımaktadır. Dönemin Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürü Dr. Süleyman Faik (Yargıcı) Bey'in önemli bir alan araştırması sonrasında tanzim ettiği bu eserde yaklaşık yüz yıl önce içinde bulunulan yoksulluğun, cehaletin, imkânsızlıkların; öte yandan yaşam tarzının, değerlerin ve mücadele azminin örnekleri görülmektedir. Bu nedenle çok farklı alanlarda yapılacak araştırmalara kaynak teşkil edebilecek bu eser, son derece önemli bilgiler ihtiva etmektedir.

  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi