Kitap Ara

  Vali İngiliz Sait Paşa'nın Konya Günleri.

  Kategori: Konya Kitaplığı

  Sayfa: 190

  ISBN: 978-605-196-116-3

  Boyut: 13,5x21,5

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar: İngiliz Sait Paşa (Yazar), Ali Işık (Yazar)

  Osmanlı Döneminde Karaman eyaletinin paşa sancağı olan Konya'ya 1466 ila 1922 yılları arasında 246 vali atanmıştır. Valilerin ilki Şehzade Mustafa, sonuncusu da Mustafa Abdülhalık Renda'dır. Osmanlı Devleti'nin Yükselme Devrinde Konya'da 10 şehzade de sancak beyliği yapmıştır.

  İngiliz Sait Paşa, Osmanlı'nın 224. Konya valisidir ve 13 Cemaziyelevvel 1298 (13 Nisan 1881) ila 4 Zilkade 1304 (25 Temmuz 1887) tarihleri arasında, altı yılı aşkın bu görevde kalmıştır. Paşa'nın "Jurnal" adını verdiği günlüğünde, anılan tarihler arasında Konya'da iken kayda aldıkları, Konya şehir tarihinin bu kısacık diliminin, yanı sıra kültürel ve sosyal tarihinin de birincil kaynağı hükmündedir.

  Hazırlayan: Ali Işık

  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi