Kitap Ara

  Özne | 28. Kitap MARX

  Kategori: Özne Felsefe Bilim ve Sanat Yazıları

  Sayfa: 312

  ISBN: 978-605-196-165-1

  Boyut: 16,5x24

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar: Doğan Göçmen (Editör)

  Marx'ın Materyalist Tarih Kavrayışı ya da Tarih Ontolojisi | Engin Delice
  Geleneksel Ontolojinin Aşılması | Jindrich Zelený
  Marx ve Bilincin Diyalektiği | Türker Armaner
  İkinci Feuerbach Tezi ve Marksçı Diyalektik Felsefenin "Nüvesi" Üzerine | Doğan Göçmen
  21. Yüzyılda Emeğin Antropolojisi ve Artı Değer | Barış Parkan
  Marx'ta Din, Kapitalizm ve Yabancılaşma | Örsan K. Öymen
  Platon'un Devlet Teorisi ve Marx'ın Eleştirisi | Doğan Barış Kılınç - Abdurrahim Özmen
  Karl Marx'ın Müzik Dünyası: Pasajlar, Mektuplar ve Anılar | Ali Cenk Gedik
  Akıl Eleştirmeni Olarak Kant ve Marx | Jindrich Zelený
  Feuerbach Üzerine Tezler'de İdealizm IV: 8. Tez'in Hegelci Kökleri Üzerine | Eyüp Ali Kılıçaslan
  Karl Marx ve İbn Haldun'da Materyalizm-İdealizm Geçişleri | Selahaddin Halilov

  *Diğer Yazılar
  Aristoteles'te Varlık ve Anlama/Bilme Arzusu Üzerine | H. Nur Erkızan
  Modern Aklın Söyleminde "Felsefeyi Düşünmek" Üzerine Bir İnceleme | Hüseyin Aydoğdu
  Michael Oakeshott'ın Felsefe ve Tarih Görüşü: Bir Deneyim Olarak Felsefe,
  Bir Deneyim Modu Olarak Tarih | Mehmet Akkurt
  Husserl Fenomenolojisinde Yaşam-Dünyası (Lebenswelt) Kavramı | Erhan Atagül
  İnsan Felsefesi Açısından Eğitimde Demokratik Değerler | Mustafa Günay
  Yaratıcı Dramanın Felsefe Öğretiminde Kullanımı Üzerine Bir Araştırma | Mehmet Ali Dombaycı - Fahri Kars

  *Kitap İnceleme
  Halkın Çözülüşü: Neoliberalizmin Sinsi Devrimi | Seval Ünlü Gök

  © 2023 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi