Kitap Ara

  Sosyoloji Divanı | Sayı 11 | Dosya: Teşhir Toplumu

  Kategori: Sosyoloji Divanı Dergisi

  Sayfa: 400

  ISBN: 2147-8902

  Boyut: 16,5x24

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar:

  DOSYA
  Teşhir Toplumu: Kavramlar, Kuramlar ve Pratikler | İslam Can
  Postmodern Toplumda Mahremiyetin Dönüşümü | Kenan Çağan
  Hakikatten Mahrumiyet Çağında Teşhire Teşne Olmak: Mahremiyet Versus Teşhir Manzaraları | Mehmet Ulukütük
  İfşa, İtiraf, Gösteri: Mahremiyet Toplumundan Teşhir Toplumuna | Sever Işık
  Sonsuzluktan Mutlu Kopuş: Teşhir ve Yeni Sosyal "Ben" | Ali Fidan
  Teşhirin ve Gözetlemenin Biyo-Psiko-Politiği | Mücahit Gültekin
  Bedenin Teşhiri: Dile Gelen Bedenden Duyuma Gelen Bedene | Ferhat Tekin
  Schizo Society ya da Kapitalizmi Teşhir | Zülküf Kara, Halime Aydın
  Tüketim Teşhiri ya da Teşhir Tüketimi | Musa Arı
  Homo-Screenus: Bir Teşhirci Olarak Sosyal Medya Kullanıcısı | Ahmet Gökçen
  Gerçekliğin Simülatif İfşası: Eğlence Programlarındaki Katarsistik Bakiye | Ejder Ulutaş
  Gösteri Toplumu, Tarihselcilik ve Sekülerleşme | Mustafa Günerigök
  Delikleri Kapatmak: Tao'nun Gösterişsiz Fiilleri | Özgür Taburoğlu
  SÖYLEŞİ Prof. Dr. M. Tayfun Amman ile Sosyoloji Üzerine Söyleşiler

  KENAR KAYIT
  Said Halim Paşa'nın Düşüncesinde Siyasal ve Toplum Tasavvuru | Necmettin Doğan
  "Yere Konmuş Gökyüzü": Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinde Konya | Abdullah Harmancı
  Bir Kentlileş(tir)me Projesi: İstanbul Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (İsmek) | Suvat Parin, Alim Arlı

  HAYAT SAHNESİ
  Kamera, Mahremiyet ve Hikâye | Cihan Aktaş
  Misafir Odası | Necdet Subaşı
  Görüntünün Dili: Vitrin | Mehmet Birekul
  Şehrin Vitrini, Bedesten... | Seyfettin Kurt
  Seyyahın Rüyası | Adem Üstün Çatalbaş

  KİTAPLIK
  Şeffaflık Toplumu | Nuh Akçakaya
  Görünüyorum O Halde Varım: Meşhuriyet Çağı'nda Kültür ve İnsan | Mehmet Fatih Bağrıyanık
  Dikizleme Günlüğü Kendimizi ve Komşularımızı Gözetlemeyi Niçin Bu Kadar Sevdik? | Büşra Özen
  Şöhret | Tuba Büyüktosunoğlu Yaylalı
  Akışkan Aşk: İnsan İlişkilerinin Dayanıksızlığı | Rukiye Geçer
  Türkiye'de Yeni Hayat | Fatma Emren
  Risk Toplumu ve Din -Yeni Bir Sosyolojiye Doğru- | Ahmet Gökçen

  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi