Kitap Ara

  Joy Harjo Şiirinde Kültürel Nostalji

  Kategori: Edebiyat İnceleme

  Sayfa: 240

  ISBN: 978-605-196-210-8

  Boyut: 13.5x21.5

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar: Memet Metin Barlık (Yazar)

  Joy Harjo (1951) XX. Yüzyılın ikinci yarısında, müzik ve şiiri bir arada sunuş tarzıyla adını duyurmuş Yerli Amerikalı bir şairdir. Çocukluk ve gençlik dönemini rezervasyon yerleşkelerinde geçiren şair, Avrupalı göçmen istilacılar tarafından yok edilen özgün Kızılderili kültürüne duyduğu özlemi/nostaljiyi şiirlerinde dile getirir. Harjo'nun şiirlerindeki nostalji kavramı, kendini ait hissettiği özgün yaşam kültüründeki değerlerin Modern toplumlara kazandırılmasını hedefler. Çünkü şair, Beyaz Adam tarafından programlanarak üretilen Modern kültürün bireyleri ayrıştırdığına, yabancılaştırdığına ve ötekileştirdiğine inanır. Joy Harjo'nun yeniden inşa etme amacını güden (restorative) nostalji kavramı bu eserin ana temasını teşkil etmektedir. Eser, neyin nasıl kaybedildiğine açıklık getiren tarihi arka planla başlamaktadır. Takip eden bölümde, Kızılderili sözlü edebiyatından yazılı edebiyat dönemine geçiş ve bunu temsil eden Yerli Amerikalı yazar ve şairler tanıtılmıştır. Sonraki bölümde, Joy Harjo'nun öz-yaşamı ve hayata bakışı incelenmiştir. Şairin restoratif nostaljiyle Modern kültüre kazandırmak istediği değerler şiir örnekleriyle ayrı bir bölümde mercek altına alınmıştır. Sonuç bölümünde ise, nostaljinin Yerli Amerikalılar için ne anlama geldiği tartışılmış, elde edilen sonuçlar okuyucuyla paylaşılmıştır.

  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi