Kitap Ara

  Özne | 29. Kitap STOA FELSEFESİ

  Kategori: Özne Felsefe Bilim ve Sanat Yazıları

  Sayfa: 280

  ISBN: 978-605-196-230-6

  Boyut: 16.5x24

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar: Hatice Nur Erkızan (Editör)

  Stoa | Tan Doğan
  Stoa Ahlakı | Afşar Timuçin
  Enkheiridion, 1-23 | Epiktetos - Çev. C. Cengiz Çevik
  Erken Dönem Hıristiyanlık'ta Stoacılık ve Aziz Paul | Fatih Mehmet Berk
  Erken Dönem Stoa Düşüncesinde Khōra | Melike Molacı
  Antik Stoa'da Kader ve İrade Özgürlüğü Sorunu | Celal Gürbüz
  Stoa Felsefesinde Fizik ve Etik: Mutluluğun Yolu Olarak Stoacı Erdem | Mustafa Ağaoğlu
  Kleanthes | Hatice Nur Erkızan
  İlk Stoa Döneminde Tarsuslu Bir Filozof: Khrysippos | Mustafa Günay
  Birey Toplum Diyalektiğinde Epiktetos | Ali Timuçin
  Epiktetos'ta Ölüm ve Sonrası | Mehmet Önal
  Stoacılık Açısından Seneca'nın 'Büyük' İskender Betimlemeleri | C. Cengiz Çevik
  İnayet Düşüncesinin Tarihsel Serüveni: Herakleitos'tan Seneca'ya | Mustafa Günay
  Seneca'nın Stoacı Ontolojisi Bağlamında Kötülük Sorununun Nedenselliği | Cengiz İskender Özkan
  Doğadan Çevreye: Stoa Felsefesini Günümüzde Yeniden Düşünmek | Güncel Önkal
  "Zeus'a Övgüleme" ya da Canlı Varoluş Olarak Sympan Üzerine
  Bir Çözümleme | Çeviri, Derleme ve Yorum: Hasan Gençcan
  Stoa Felsefesi ile İlgili Tez, Makale ve Kitap Çalışmaları | Selda Kiraz

  Dosya Dışı
  Oikonomikos-Hane Yönetimi | Ksenophon - Çev. Musa Azak - Mustafa Solmaz
  Geç Dönem Sofistlerde İktidar ve Güç Düşüncesi | H. Haluk Erdem
  Spinoza'nın Düşünce ve İfade Özgürlüğü Kavrayışı | Ahmet Umut Hacıfevzioğlu
  Eğitime Felsefeyle Yaklaşmak: Platon'un Mağaralıları, Tony Kaye'in Kopuş Filmi,
  Gatto ve Kitle İmha Silahı Olarak Eğitim ve Robinson Crusoe Ne Yaptı? | Metin Bal
  Søren A. Kierkegaard'da Varoluşsal Bir Sorun Olarak Eğitim | Kemal Bakır
  Çocuk ve Toplum İlişkisi Üzerine Düşünceler | Mehmet Özcan
  Barışın İnsan Doğasındaki Temelleri Üzerine Bazı Değerlendirmeler | Emin Çelebi
  Kitap İnceleme: Bir Umutsuzluk Filozofu Olarak E. M. Cioran | Özgül Ekinci

  © 2023 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi