Kitap Ara

  Ebu'l-'Alâ' el-Ma'arrî - Şi'rlerinden Hulâsalar - Risâletu'l-Gufrân (İlâhî Komedya)

  Kategori: Osmanlı Felsefe Çalışmaları

  Sayfa: 280

  ISBN: 978-605-196-232-0

  Boyut: 13.5x21.5

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar: Zeki Megâmiz (Yazar)

  "Ebu'l-'Alâ felsefe ve ahlâkta Ömer Hayyam'dan yüksekti. İki dâhi meslek itibariyle birbirinden farklıydılar. Ömer Hayyam hikemiyâtı zevkiyât ve acı istihza vadisine döktü. Ebu'l-'Alâ bilakis hikemiyâtını mahrumiyet ve inzivada, âlemden nefrette buldu. Ömer Hayyam avamın anlayabileceği bir dil ile şiir söyledi. Ebu'l-'Alâ ise fikirlerini ifade ederken dildeki kudretini de göstermek istedi. Hatta bu yolda pek ziyade ileri gitti. Onun için söylediği şiirler çoğunlukla muğlaktır. Hayyam kadar avamın fikrini okşayamadı. Ebu'l-'Alâ'nın halktan nefreti, kırk beş sene zühdünün eseri olarak et vesaire yememesi, evlenmek ve evlat yetiştirmek aleyhinde bulunması bütün felsefesine hâkim olmuştu."

  Sadeleştirenler ve Yayına Hazırlayanlar
  Nevzat H. Yanık - Ali Utku

  Osmanlı Felsefe Çalışmaları dizisindeki tüm yayınlar çevriyazı ve sadeleştirme kalıbında hazırlanmıştır. Ayrıca, giriş bölümlerinde konusunda uzmanlar tarafından kaleme alınmış kapsamlı makaleler yer almaktadır.

  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi