Kitap Ara

  Folklor ve Metinlerarasılık

  Kategori: Edebiyat İnceleme

  Sayfa: 216

  ISBN: 978-605-4639-57-1

  Boyut: 13,5x21,5

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar: Kubilay Aktulum (Yazar)

  Yazıya dökülüp metinleştirildikleri andan başlayarak sözlü geleneğin ürünleri bir yeniden kurgulama nesnesi durumuna gelirler. Değişik dönemlerde sanatçılar, yazarlar söz konusu şu ya da bu folklorik bir ürünü yeni bağlamlarda biçimsel, anlamsal ve işlevsel dönüşümlerle yenidenyazmışlardır. Bilinen en eski yapıtlar konusunda hem bizde hem de başka ülkelerde benzer bir yönelimle önceden söylenmiş ya da yazılmış olanı değişik amaçlarla yinelemek son derece doğal bir eğilimdir. Bir ülkeyi temsil eden, ulusal kültürün klasikleşmiş temel yapıcı unsurlarını ölü birer yapıt olma durumundan kurtarmanın en etkili yolu onları sürekli olarak yeniden kullanmak, bir başka deyişle güncellemektir. Bir düşünce biçiminin ya da kültürün sürerliliği en etkili olarak bu yolla sağlanabilmektedir. Metinleştirilmiş folklorik yapıtlar, diğer sanat biçimlerini temsil eden yapıtlar gibi, anlatıbilimcilerin bir metinlerarasılık başlığı altında inceledikleri alışverişlere göre sürekli olarak yinelenir, yenidenyazılırlar. Yalnızca yazınsalın alanında yinelenmekle kalmayıp sanatın değişik biçimlerinde de bir dizi dönüştürüm işlemiyle, metinlerarası yöntemlere göre yeniden kullanıma sokulurlar. Bu kitapta özel bir söylem biçimi olarak folklorik tanımlamasına uyan yapıtların yeni bağlamlarda kullanımları metinlerarasılığın verileriyle ele alınmaktadır.

  © 2023 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi