Kitap Ara

  Hikayelerle Osmanlı Tarihi Öğretimi

  Kategori: Hikaye

  Sayfa: 224

  ISBN: 978-605-196-280-1

  Boyut: 13,5x21.5

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar: Murat Tarhan (Editör)

  Milletler ve toplumlar nezdinde tarih, insanlara ait her türlü bakiyenin aktarımını üstlenmiş, geçmiş, günümüz ve gelecek bağlamında köprü niteliği taşımıştır. Öyle ki bir insan, topluluk veya millet tarihe konu olmuş ise o kültüre ait karakteristik özellikler öğrenilmesi ve aktarılması gereken en önemli unsurlar haline gelmiştir. Çünkü tarih konu aldığı milletin ruhu ve karakteridir. Milleti medeniyet yapan değerlerin aktarımıdır.

  Bu çalışmada milli tarihimizin, hatta dünya tarihinin önemli bir bölümünü oluşturan Osmanlı Tarihi, hikâyelerle anlatılmaya çalışılmış, tarihin pedagojik (beceri ve değer) yönüne vurgu yapılmak istenmiştir. Kitap içerisinde yer alan hikâyeler lisans eğitimleri devam eden öğretmen adayı arkadaşlarımdan oluşan bir grup tarafından hazırlanmıştır. Çünkü bu kitap, yükseköğretim kurumu olan üniversitelerin lisanstan doktora derecesine kadar bilimsel çalışmaların yapılabileceği, toplumun, devletin bilgiyi talep eden ve üretenlerle yüceliği düşüncesinden doğmuş ve tarihi, hikâyelerle sevdirme amacıyla nihayete erdirilmiştir. Kitap toplamda on üç bölümden oluşmuştur. Osmanlı kültür ve medeniyetinin anlaşılmasının kolaylığı açısından ilk bölüm "Osmanlı Kültür ve Medeniyeti" başlığı altında tasarlanmış, diğer bölümler ise sırasıyla padişahlara ayrılmış ve kitabın son bölümü yükselme devrinin zirvesi olan Kanuni Sultan Süleyman ile sonlandırılmıştır.

  © 2023 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi