Kitap Ara

  Çağdaş Edebiyatın Kuramsal Seyri

  Kategori: Edebiyat İnceleme

  Sayfa: 311

  ISBN: 978-605-196-296-2

  Boyut: 13,5x21.5

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar: Mümin Hakkıoğlu (Editör), Aytaç Ören (Editör)

  ... 1950 sonrası Batı edebiyatında yürütülen çalışmaları ve bu çalışmaların odağındaki kavramları Türkçeye kazandırma çabaları kısır kalmıştır. Ara çalışmaların önündeki ilk ve en önemli sorun, bu metinlerin düşünce dünyamızda tutunacak bir yer bulamamasında aranmalıdır. Çünkü o ya da bu nedenle sözü edilen çalışmalara duyulan ihtiyaç geri bırakılmakta ve konuya yönelik uğraşlar genellikle bireysel boyutta kalmaktadır. Oysa anılan yazınsal yönelişlerin bizlere ve bizim edebiyatımıza yarar sağlaması için ana çalışmalara giden yolu açacak ara çalışmalar bir gereklilik olarak görülmelidir. İşte, elinizdeki kitapta yer alan yazılar bu kaygıların ürünüdür. İngiliz dili ve edebiyatı ile Türk dili ve edebiyatı alanında yapılan araştırmaların yan yana getirilerek ve iç içe giydirilerek edebiyat dilini küresel bağlantılar özelinde güncelleme arzusu bu çalışmanın hikâyesidir.

  İçindekiler
  Sunuş | Aytaç Ören-Mümin Hakkıoğlu

  Romanda Üstkurgusal Yansımalar: Henry James'in Yürek Burgusu ve David Lodge'un Yerleri Değiştirme'si | Aytaç Ören

  İki Dünya Arasında: Ütopya/Distopya | Fatih Yalçın

  Metinlerarasılığın İzinde: David Lodge'un Dünya Küçük Adlı Romanında Metinsel Devinimler
  Mümin Hakkıoğlu

  Yapısalcı Bir Okuma Denemesi: Adalet Ağaoğlu'nun Fikrimin İnce Gülü Romanı | Osman Oruç

  Sömürgecilik Sonrası Edebiyatın Temelleri: Salman Rushdie'nin Geceyarısı Çocukları Romanı | Çağlayan Doğan

  Ekoeleştirel Yaklaşımlar ve Buket Uzuner'in Toprak Romanında Psiko-Mitolojik Bir Yolculuk | Fatih Yalçın

  Psikanaliz ve Edebiyat | Ahmet Kayıntu

  Marksist Eleştiri ve Yeni Marksist Yaklaşımlar | Özlem Ulucan

  Yeni Tarihselcilik | Kubilay Gecikli

  Feminist Edebiyat Eleştirisi Bağlamında Marina Warner'ın Indigo ya da Suların Haritasını Yapmak Adlı Eserine Bakış | Maryam Ebadi Asayesh


  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi