Kitap Ara

  Özne | 30. Kitap UYGARLIK/MEDENİYET TASAVVURLARI

  Kategori: Özne Felsefe Bilim ve Sanat Yazıları

  Sayfa: 320

  ISBN: 978-605-196-298-6

  Boyut: 16,5x24

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar: Hüseyin Gazi Topdemir (Editör)

  Medeniyet Tasavvurunu Bilim Tarihi Üzerinden Okumak | Hüseyin Gazi Topdemir
  Medeniyet Krizi ve Bir Değerlendirme | Ali Osman Gündoğan
  Medeniyet Tasavvurları Üzerinden Bir Medeniyet Okuması | Sebahattin Çevikbaş
  "Medeniyet" ve "Medeniyetler" | Selahaddin Halilov
  Medeniyet ya da Uygarlık Kavramı Üzerine Bir Derkenar | Süleyman Dönmez
  Türkçe Üzerinden Bir Medeniyet Tasavvuru: Bilig > Bilge > Bitig | Ali Akar
  Kutadgu Bilig'te İnsan ve Değerler | H. Haluk Erdem
  Doğu-Batı Arasında Ziya Somar | Sadık Erol Er
  Diyaloglar: Tarih ve Gerçeklik | Könül Bünyadzade
  Medeniyet ve Din İlişkisi: İlk Çağ'dan Örnekler | Fatih Mehmet Berk
  Sanayi Devrimi'nin Getirdiği Hastalık: Depersonalizasyon | Burak Saytekin Uygar İnsanın Bürokratik Egemenliğinin Yansıması: Şiddet ve Adiyaforizasyon | Deniz Kundakçı
  Modern Felsefede Thomas Hobbes'tan Karl Marx'a Yeni Bir Uygarlık Arayışı | Doğan Göçmen
  Nietzsche: Bir Estetik Fenomen Olarak Yaşam | Gül Eren
  Camus, Avrupa, Uygarlık ve Ötesi | Mustafa Günay
  Huntington'ın Medeniyetler Çatışması Üzerine | Feyruze Cılız
  Heidegger Muamması: "Yeni" Heidegger | William Barrett - Çev.: Selim Çörekçi 'Uygarlık' Olgusu Bağlamında 'Ekin' Üzerine Bir Deneme | Tan Doğan

  Dosya Dışı
  Aristoteles: "Erdem'e Övgü" ya da "Dostluğun Ölümsüzlüğü" Üzerine | Hasan Gençcan
  Stoacı Oikeiosis Öğretisi | Ahmet Faruk Çağlar
  Paranın Kökeni, Mahiyeti, Yasası ve Değişimi Üzerine Bir İnceleme | Nicolaus Oresmius - Çev. Musa Azak - Mustafa Solmaz
  Kant ve Metematik Felsefesi | Ahmet Kadir Uslu
  Deleuzeyen Bir Farklılaşma Çizgisi Olarak Kadın-oluş ve Pelin Esmer Sineması Üzerine Bir Çoğullaşma Denemesi | Meral Özçınar

  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi