Kitap Ara

  Farabi ve John Locke'un Ahlak Felsefeleri (Karşılaştırmalı Bir İnceleme)

  Kategori: Felsefe

  Sayfa: 248

  ISBN: 978-605-196-332-7

  Boyut: 13,5x21,5

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar: Zeki Aktaş (Yazar)

  Ahlak problemi felsefenin ilk dönemlerinden bu yana tartışılageldiği hâlde, herkese ve her topluma uygun düşen mutlak bir çözüme kavuşturulamamıştır. Dahası ahlak fenomeninin temelinde insan eyleminin var olduğu göz önüne alındığında böylesi mutlak bir çözüm pek de olanaklı görünmemektedir. Dolayısıyla bu durumda ahlak problemine dair her bir çözümleme girişimi de ayrı bir önem kazanmaktadır. Zira bu anlamdaki her bir girişimle ahlak fenomenini anlama noktasında pek çok analiz edilmiş veri ortaya konulur ki bu, aynı zamanda ahlaki pratiği daha geniş bir çerçeveden değerlendirebilmek için birçok işlenmiş argüman demektir. İşte elinizdeki bu çalışmada, Doğu'da İslam felsefesinin Altın Çağ düşünürü Muallim-i Sani unvanlı Farabi ve Batı'da Aydınlanma Çağı'nın kurucu düşünürü sayılan John Locke'un ahlak felsefeleri özelinde, söz konusu argümanlar araştırılmıştır. Bu bağlamda Farabi ve Locke'un ahlak anlayışları tek tek ele alınıp incelenmiş ve elde edilen veriler üzerinden filozofların ahlak görüşlerinin karşılaştırması yapılmıştır. Böylece Farabi ve Locke felsefeleri çerçevesinde, pek çok ahlak kavramının tanım ve çözümlemesine yer verilerek filozofların ahlak görüşlerindeki benzer ve farklı noktalar ortaya konulmuştur.

  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi