Kitap Ara

  Eğitim ve Şiddet (Liselerde Şiddete Eğilim Nedenleri)

  Kategori: e-kitap (Ücretsiz)

  Sayfa: 110

  ISBN: 978-605-196-357-0

  Boyut: A4 PDF

  Kağıt: 1. Hamur

  Yazar: Erkan Göktaş (Yazar)


  **Ücretsizdir.

  Bu çalışmada okullarda her geçen gün artan şiddet eğilimi ve şiddet davranışlarının nedenlerini tespit ederek müdahalelerde bulunmaya yönelik tedbirlere katkı sağlanması amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında, İstanbul ili Üsküdar ilçesinde bulunan beş devlet okulu ile beş özel okul öğrencilerinden elde edilen veriler esas alınmıştır.

  Bu örneklem grubundan elde edilen verilerin analiz edilmesi sonucunda ulaşılan bulgular ışığında, liselerde şiddete neden olan etkenler ve bu etkenlerin çeşitli değişkenlere bağlı olarak değişiklik gösterip göstermediği araştırılmıştır. Şiddete eğilim nedenleri ve şiddet etkenleri belirlendikten sonra bu etkenlerin özel okuldaki ve devlet okullarındaki öğrencilerin sosyo ekonomik özelliklerine bağlı olarak nasıl değiştiği sorusuna bu örneklem grubu özelinde cevaplar aranmıştır.

  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi