Kitap Ara

  Muhammed Serkan Şahin

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • Türkiye'de Kırsal Kalkınma Yönetimi
   Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze kadar olan dönemde kırsal kalkınma için ülkemizde birçok politika ve proje çalışması yapılmıştır. Türkiye'de 'kırsal kalkınma' kırsal özelliğin belirgin biçimde vurgulanması sebebiyle kentleşme çerçevesinde gelişen modernleşme olarak ...
  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi