Kitap Ara

  Mehmet Kanatlı

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • Salt Akılcı Olmayan Liberalizm (Hume ve Kant)
   Aydınlanma rasyonalizmi ve liberalizm ilişkisine odaklanarak Aydınlanmadaki farklı perspektiflerin liberalizmin şekillenmesine nasıl etkide bulunduğunun eleştirel analizini gerçekleştiren elinizdeki bu eser, kurucu rasyonalist olmayan liberal düşüncenin temel argümanlarını Hume ve Kant ...
  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi