Kitap Ara

  Adnan Oktay

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • Klasik Türk Edebiyatında Öteki
   Toplumsal düzlemin kaotik ve paradoksal bazı boyutları vardır. Elbette bu boyutlar hiçbir bilimsel çalışmada göz ardı edilemez. Bir kavramın ontolojik çerçevesinin, içinden çıkmış olduğu toplum ile ait olduğu zaman ve ...
  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi