Kitap Ara

  Kamil Veli Nerimanoğlu

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • Dilbilimin Felsefi Temelleri
   Dil araştırmalarının tarihi, felsefeyle başlar. Günümüzde de felsefenin etkili akımları dile yöneliktir. Filozofların dille ilgili çalışmaları, dilin sürekliliğine güçlü bir vurguyla 'dile dönüş' hareketi olarak nitelendirilmektedir. Dilbilimin temeli de felsefe içerisinde ...
  © 2023 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi