Kitap Ara

  Ahmed Müfid

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • Tepedelenli Ali Paşa 1744-1822
   Müellifimiz Ahmed Müfid Efendi'nin hayatı hakkında herhangi bir bilgimiz bulunmamakla birlikte kendi aktarımlarına göre Tepedelenli Ali Paşa'nın kız kardeşi Şehnisa Hanım'ın, ikinci eşi Selman Bey'den olan Adem Bey'in oğlu Melik ...
  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi