Kitap Ara

  M. Ahmet Tüzen

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • Edebiyat ve İktidar (Dolaylı Bir Gerçeklik)
   Elinizdeki kitapta iktidar ve edebiyat kavramlarının işaret ettiği anlam alanları, birbirleriyle ilişkileri ve bu ilişkilerin tarihsel seyri anlatılmakta; kapitalizm, kolonyalizm, postkolonyalizm, şeyleşme, meta fetişizm ve post-truth gibi kavram ve pratiklerle ...
  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi