Kitap Ara

  Alper Tulgar

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • Çağdaş İngiliz Romanında Otizmin Temsili
   Otistik bireyler, kurgusal eserlerde belirli klişeler aracılığıyla temsil edilmekte ve bu klişeler halk arasında çeşitli ön yargılara neden olmaktadır. Otizm spektrum bozukluğunun dâhilik ve olağanüstü yeteneklere sahip olmakla ilişkilendirilmesi otistik ...
  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi