Kitap Ara

  Mehmet Ali Kaya

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • Anadolu'da Galatlar ve Galatya Tarihi
   Eskiçağın Yunanlı ve Romalı yazarlarının eserlerinde Keltler ve Galler adlarıyla da anılan Galatların asıl yurtları Ren Nehri boylarıydı. Batı Avrupa'nın ilk halkları olan ve Keltçe konuşan Galatlar, Eski Yunanlılar ve ...
  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi