Kitap Ara

  Ahmet Yaman

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • Pandemi ve Kentsel Politika
   Henri Lefebvre, Kent Hakkı çalışmasında Kentin Sözü'ne vurgu yapar. Kentin sözünün hayatı ve ölümü, sevinci ya da mutsuzluğu dile getirdiğini söyler. İçerisinde yaşadığımız her günü farklı şekillerde deneyimlediğimiz "kent", her ...
  • Kent Ekonomisi ve Esnaf - Sanatkarlar
   Sosyal bilimlerde düşünmek ve yazmak eylemi belirli bir zaman ve mekanda gerçekleşen sosyal ilişkileri, uzlaşıları ve çatışmaları inceleyen bir zanaatı ifade eder. İnsan ve toplum üzerine yapılan bütün çalışmalar sosyal ...
  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi