Kitap Ara

  Erdinç Yücel

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • İletişim Eyleminin Anatomisi
   İç dünyamızda adeta bir esaret hayatı süren kelimelerimizi özgürlüğüne kavuşturalım derken bir de bakarız ki onların esiri oluvermişizdir. Zaten bir iletişim kazası yaşadığımızda "Beni yanlış anladın" diye hemen savunmaya geçmemiz bu durumun ...
  • Eine Kulturbrücke Für Den Fremdsprachenlerner
   Dass es beim Erlernen einer Fremdsprache nicht nur auf die grammatisch-semantische Sprachrichtigkeit ankommt, ist in diessem Zeitalter nicht mehr Strittig. Gerade deshalb sollte der Lerner auch die umfassende sprachlicde Handlungsfahigkeit ...
  • Die Deutschsprachige Kurzgeschichte Als Kommunikative Textsorte
   Die vorliegende Arbeit stellt zuerst einen kurzen theoretischen Rahmen zusammen und widmet sich dann den 16 ausgewahlten deutschen Kurzgeschkhten die von berühmten deutschsprachigen Autor innen verfasst sind. Unter jeder Kurzgeschichte ...
  • İletişimin Derin Sularında...
   "Görünmez Kaza" dediğimiz olguların hemen ilk sırasında hiç kuşku yok ki "İletişim Kazaları" yer alır... Başımıza geldiği, daha doğrusu farkına vardığımız zaman işin işten geçmiş olduğu kazalardır "İletişim Kazaları." Hattâ ...
  • Farklı Yönleriyle Yabancı Dil Öğretimi
   Yıllardır ükemizde yabancı dil dersleri yürütülmesine rağmen, hedeflenen seviyeye ulaşılamadığı yadsınamaz bir gerçektir. Arzu edilen seviyeye ulaşılamamasının temel nedenlerinden biri de yabancı dil öğretiminin çok yönlülüğünün göz ardı edilmesidir. Örneğin ...
  • YABANCI DİL ÖĞRETİMİNE GENEL BİR BAKIŞ IV
   YABANCI DİL ÖĞRETİMİNE GENEL BİR BAKIŞ IV A GENERAL PERSPECTIVE ON FOREIGN LANGUAGE TEACHING IV İÇİNDEKİLER Yabancı Dil Olarak İngilizce Öğretiminde Öğrenen Özerkliği Doç. Dr. Ceyhun Yükselir Dr. Öğr. Üyesi Ömer Özer Yabancı Dil Öğretimini Etkileyen ...
  © 2021 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi