Kitap Ara

  Ebubekir Alan

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • Kindi, Razi ve Farabi'nin Zihin Felsefeleri
   Felsefe tarihini işlek bir otoban ve İslam felsefesi müktesebatını da yol bağlantısı kaybolmuş bir uğrak yeri olarak düşünüyorum. Kendi yağında kavrulup dışarıya müstağni olmasından ötürü güncel tartışmalara dahil olamıyor ancak ...
  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi