Kitap Ara

  Fatma Jale Gül Çoruk

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • Akabi Hikâyesi
   Ermeni harfli Türkçe olarak yazılan telif eserlerin en önemlilerinden biri olan Akabi Hikâyesi, yazıldığı döneme ilişkin pek çok toplumsal ve tarihsel unsuru bünyesinde barındırmaktadır. Eser, Ermeni toplumunun farklı mezheplerine mensup iki ...
  • Osmanlı Çeviri Geleneğinde Ermeni Çevirmenler ve Çeviri Sorunları
   Tarih boyunca Türkçenin yazımında çeşitli alfabelerin kullanıldığı bilinmektedir ve Ermeni alfabesi de bunlardan biridir. Ermeni alfabesinin Türkçe için kullanımı 14. yüzyıldan itibaren takip edilebilmektedir. Bugüne değin Ermeni harfli Türkçe metinler ...
  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi