Kitap Ara

  Hasan Yapıcı

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • Tek Parti Dönemi Ekonomi Politikaları ve Milli Burjuvazi
   Batı dünyasında doğal seleksiyon süreci içerisinde ortaya çıkan Burjuvazi, Türkiye iktisat tarihi içerisinde bir proje olarak İttihat ve Terakki Fırkası'nın, Milli İktisat politikası bağlamında oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu politika Milli Mücadelenin ...
  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi