Kitap Ara

  Halil Nimetullah

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • Dârülfünûn'da Felsefe Dersleri
   "Çağdaş bir psikolog diyor ki: 'Nerede olursa olsun Cenâb-ı Hakk'ın külli iradesi, külli ilmi ya da hayır ve şer üzerine bir tartışma başlasa, görürsünüz ki herkes tam bir dikkatle dinlemeye ...
  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi